ŠVA 2016 (5. 4. 2016)

Bc. Mária BELLOVÁ: Platónova kritika demokracie v diele Ústava

Bc. Boris BLIŽNIAK: Goldstein’s Criticism of Historical Realism

Anna GAZDÍKOVÁ: Vzkriesenie autora