Hosťovská prednáška Mgr. Martiny Orosovej a PhDr. Henriety Žažovej, PhD., z Pamiatkového úradu SR