Prednáška prof. Dušana Škvarnu o Ľudovítovi Štúrovi dňa 11. 11. 2015