Medzinárodná vedecká konferencia "Karol Kuzmány, 1806 - 1866", 3. október 2019