Verejné oslavy a historická pamäť v Uhorsku (1867 – 1914)

Informácie o publikácii