Ako moderne vyučovať dejepis

Informácie o projekte

How to teach history using a modern approach

Samostatný vedecký projekt

Vyhlasovateľ:

Výskumná úloha Open Society Fund

Doba riešenia:1996 - 1996
Vedúci projektu:doc. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.
Zahraničný projekt:nie