Mgr. Lucia Hrčková, Letná škola poľského jazyka a kultúry, Pułtusk, Poľsko, 2. 8. - 22. 8. 2015

Študijná pracovná cesta: Letná škola poľského jazyka a kultúry
Organizátor: Humanistická akadémia v Pułtusku, Poľsko

Študijná cesta do Poľska a pobyt v Akademia Humanistyczna v Pułtusku bol zameraný na získanie základných poznatkov z poľského jazyka a kultúry. V rámci tejto letnej školy boli organizované, okrem intenzívneho kurzu poľského jazyka, prednášky zamerané aj na historický a kultúrno-politický kontext. V rámci voľného času boli organizované rôzne workshopy a premietania filmov. Pobyt bol organizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva SR a Ministerstva školstva Poľska.

Účastníčka pobytu splnila základný cieľ študijného pobytu: nadobudla základné vedomosti z poľského jazyka a kultúry. Ako študentka odboru všeobecná jazykoveda tak získala nový prehľad o fungovaní jazyka a jazykovedy a tiež využívala metódu interkomprehenzie slovanských jazykov, ktorú bude môcť využiť pri učení takéhoto typu predmetov. Okrem toho, navštevovala tamojšiu knižnicu, kde našla zaujímavé zdroje k dizertačnej práci ako i k práve písanému vedeckému článku. Taktiež nadviazala akademické kontakty s prijímajúcou inštitúciou, ktoré sú hodnotné pre budúcu vedeckú spoluprácu.