Učiteľská mobilita Erasmus - Maurícius, 15. - 21. 4. 2018

V dňoch 15. – 21. 4. 2018 členky KRO doc. PhDr. K. Chovancová, PhD. a Mgr. M. Zázrivcová, PhD. absolvovali učiteľskú mobilitu Erasmus+ KA1, 107 na partnerskej inštitúcii University of Mauritius (Maurícijská univerzita). Išlo o prvé fyzické stretnutie so zástupcami tamojšej Katedry francúzskeho jazyka, s ktorými prebiehala komunikácia od roku 2011 s cieľom vytvoriť spoločný študijný program.

Záujem z ich strany bol najmä o školský systém na Slovensku, o jazykovú politiku a vyučovanie jazykov na Slovensku, o základy interkomprehenzie jazykov z rozdielnych jazykových skupín.

Okrem výučby sme počas mobility absolvovali prijatie u zastupujúceho dekana Fakulty humanitných vied Maurícijskej univerzity, pracovné stretnutie v Centre pre inovácie vo vzdelávaní a dištančné vzdelávanie, pracovné stretnutie s členmi Katedry francúzskeho jazyka. Obsahom týchto stretnutí boli diskusie o možnostiach realizácie spoločného študijného programu typu „joint degree“.