Vybrané publikácie členov KRO

Parlons Slovaque, Une langue slave

Parlons Slovaque, Une langue slave (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:BOISSERIE Etienne - JAMBOROVÁ Diana - KŘEČKOVÁ Vlasta
Vydavateľstvo:L Harmattan
Rok vydania:2009ISBN:978-2-296-10619-2

kapitola v monografii

Pikaro (anti)hrdina

Pikaro (anti)hrdina (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:REICHWALDEROVÁ Eva
Vydavateľstvo:Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2012. - 112 s.
Rok vydania:2012ISBN:978-83-7490-489-6

Výstup z grantového projektu UGA č. I-09-000-07 Zlatý vek španielskej literatúry - zrod troch univerzálne známych archetypov; eva.reichwalderova@umb.sk

Questioni di aspetto verbale: un confronto tra italiano e slovacco

Questioni di aspetto verbale: un confronto tra italiano e slovacco (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:KLIMOVÁ Katarína
Vydavateľstvo:Rím: ARACNE editrice, 2012. - 176 s.
Rok vydania:2012ISBN:978-88-548-5344-7

monografia, katarina.klimova@umb.sk

R. M. Rilke   (1875 - 1926),  autor en lengua   alemana y uno de los mejores poetas   de todos los tiempos

R. M. Rilke (1875 - 1926), autor en lengua alemana y uno de los mejores poetas de todos los tiempos (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:RUBIO GUTIÉRREZ Enrique
Vydavateľstvo:Ediciones del Laberinto, S. L., 2010, - 189 s.
Rok vydania:2010ISBN:978-84-8483-457-1

egutierrez@seznam.cz

Sémiotika

Sémiotika (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:KADLEC Jiří - HOLEŠ Jan
Vydavateľstvo:Portál: Praha, 2004. - 363 s.
Rok vydania:2004ISBN:80-7178-832-5

jan.holes@umb.sk

Slovensko-španielsky frazeologický slovník

Slovensko-španielsky frazeologický slovník (Slovník)

Autor/Kolektív:Trup Ladislav
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1999ISBN:80-8055-177-4

slovník

Stručný prehľad talianskej fonetiky a fonológie

Stručný prehľad talianskej fonetiky a fonológie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Kľačanský Ladislav
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-310-6

anotácia

Syntaxe du français (schémas et exemples)

Syntaxe du français (schémas et exemples) (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:BARANOVÁ Elena
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: FHV UMB, 2002. - 76 s.
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-689-X

elena.baranova@umb.sk

Syntaxe du français, exercices

Syntaxe du français, exercices (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:BARANOVÁ Elena - CHOVANCOVÁ Katarína
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: FHV UMB, 2011. - 118 s.
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0164-6

vysokoškolské skriptá, elena.baranova@umb.sk, katarina.chovancova@umb.sk

Španělsko-český, česko-španělský slovník = Diccionario espanol-checo, checo-espanol

Španělsko-český, česko-španělský slovník = Diccionario espanol-checo, checo-espanol (Slovník)

Autor/Kolektív:CHALUPA Jiří
Vydavateľstvo:Praha: FIN Publishing, 2008. - 1343 s.
Rok vydania:2008ISBN:978-80-86002-86-6

jiri.chalupa@umb.sk

Španělsko. Stručná historie států   (Druhé, aktualizované vydání)

Španělsko. Stručná historie států (Druhé, aktualizované vydání) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:CHALUPA Jiří
Vydavateľstvo:Praha: Nakladatelství Libri, 2010. - 219 s.
Rok vydania:2010ISBN:80-7277-281-3

jiri.chalupa@umb.sk

Študijná príručka 1 Prehľad gramatiky, FS-SF slovníček, FS-SF terminologický slovníček

Študijná príručka 1 Prehľad gramatiky, FS-SF slovníček, FS-SF terminologický slovníček (Slovník)

Autor/Kolektív:BARANOVÁ Elena
Vydavateľstvo:Plzeň:Nakladatelství FRAUS, 2003. - 88 s.
Rok vydania:2003ISBN:80-7238-301-9

elena.baranova@umb.sk