Preklad a tlmočenie 12. Hybridita a kreolizácia v preklade a translatológii.

Informácie o publikácii