Poľsko-slovenský medzikultúrny dialóg (Polsko-słowacki dialog międzykulturowy) (Medzinárodný vedecký seminár)

Hostiteľ: Katedra slovanských jazykov FHV UMB a Centrum poľského jazyka a kultúry

Dátum a čas začiatku: 12. novembra 2012, 13.00 hod.

Dátum a čas konca: 12. novembra 2012, 18.00 hod.

Mesto: Banská Bystrica