Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí – súčasný stav a perspektívy (Medzinárodná vedecká konferencia)

Hostiteľ: Katedra slovanských jazykov FHV UMB

Dátum a čas začiatku: 24. apríla 2008, 9.00 hod.

Dátum a čas konca: 25. apríla 2008, 14.40 hod.

Mesto: Banská Bystrica