Dvojjazyčné lingvistické nástroje pre integrovaný záchranný systém v poľsko-slovenskom pohraničí (1. časť)

Informácie o projekte

The bilingual linguistc tools for emergency services of the Polish-Slovak borderland (part 1)

Projekt predstavuje prvú časť širšie koncipovaného programu patriaceho do oblasti cezhraničnej spolupráce medzi krajinami V4. Jeho zámerom je pripraviť komplexné lingvistické nástroje potrebné pri práci príslušníkov integrovaného záchranného systému v poľsko-slovenskom pohraničí. Cieľom prvej časti je vypracovať a vydať dvojjazyčnú učebnicu určenú príslušníkom integrovaného záchranného systému, ktorá má uľahčiť bežnú komunikáciu pri nehodách turistov, ale aj obyvateľov Tatier. http://v4projektsk.weebly.com/

Vyhlasovateľ:

Medzinárodný vyšehradský fond

Zadanie projektu:

Projekt cezhraničnej spolupráce podaný k 1.6.2015

Číslo projektu:11520017
Doba riešenia:5. okt. 2015 - 4. apr. 2016
Vedúci projektu:Mgr. Anita Račáková, PhD.
Koordinátor projektu:Dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline
Zahraničný projekt:áno