Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti 6.5. 2021

Informácie o udalosti

Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti 6.5. 2021

Hostiteľ:Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, pobočka v Banskej Bystrici
Dátum a čas začiatku:6. apr. 2021 - 10:40
Dátum a čas konca:13. apr. 2021 - 10:40
Miesto:Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB - MS TEAMS
Kontaktná osoba:Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
E-mail:lujza.urbancova@umb.sk