Týždeň vedy a techniky 2017 v pobočke SJS

Informácie o udalosti

Týždeň vedy a techniky 2017 v pobočke SJS

Týždeň vedy a techniky 2017 v pobočke SJS

Dátum a čas začiatku:6. nov. 2017 - 0:00
Dátum a čas konca:9. nov. 2017 - 23:59

Pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Banskej Bystrici

a Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB

pozývajú kolegyne a kolegov, študentky a študentov fakulty a univerzity, ako aj širšiu verejnosť

na podujatia v Týždni vedy a techniky 2017 v dňoch 6. – 9. novembra.