SPOWIEDŹ I KAZANIE W KULTURZE I LITERATURZE

Informácie o udalosti

SPOWIEDŹ I KAZANIE W KULTURZE I LITERATURZE

Dátum a čas začiatku:11. sep. 2019 - 9:00
Dátum a čas konca:12. sep. 2019 - 15:00
Mesto:Siedlce, Poľsko
Kontakt:prof. Martin Golema, PhD.
E-mail:martin.golema@umb.sk

Instytut Polonistyki i Neofilologii
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
a
Filozofický fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

POZÝVAJÚ

na medzinárodnú konferenciu

SPOWIEDŹ I KAZANIE W KULTURZE I LITERATURZE.