Prítomnosť trojfunkčnej indoeurópskej ideológie v stredovekej literatúre, mytológii a folklóre stredoeurópskych národov

Informácie o projekte

Číslo projektu:VEGA 1/2206/05
Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:PaedDr. Martin Golema, PhD.
Zahraničný projekt:nie