Slovenské mesto v 21. storočí v kontexte nových rozvojových trendov: etnologická perspektíva

Informácie o projekte

Slovak city in the 21st century in the context of latest development trends: Ethnological perspective

Vyhlasovateľ:

 

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Číslo projektu:1/0074/16
Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Koštialová Katarína, PhDr. PhD.
Spoluriešitelia:2016: Darulová (Z), Bitušíková
2017: Darulová (Z), Bitušíková
2018: Darulová (Z), Bitušíková
Zahraničný projekt:nie