Visiting the Margins. INnovative CULTtural ToUrisM in European peripheries (INCULTUM)

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Horizont 2020

Zadanie projektu:

H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020

Číslo projektu:101004552
Doba riešenia:1. jan. 2020 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:Bitušíková Alexandra, prof. PhDr., CSc.
Koordinátor projektu:Universidad de Granada, Španielsko
Zahraničný projekt:áno