Publikácie

Revitalizácia tradičnej kultúry a lokálna identita. Revitalisation of Traditional Culture and Local Identity.

Revitalizácia tradičnej kultúry a lokálna identita. Revitalisation of Traditional Culture and Local Identity. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-83-7490-661-6

-

Sféry ženy. Literatúra, Umenie, Komunikácia.

Sféry ženy. Literatúra, Umenie, Komunikácia. (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2004ISBN:80-8083-000-2

-

Sféry ženy. Právne, Politické, Ekonomické vedy.

Sféry ženy. Právne, Politické, Ekonomické vedy. (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2004ISBN:80-8083-001-0

-

Sféry ženy. Sociológia, Etnológia, História.

Sféry ženy. Sociológia, Etnológia, História. (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2004ISBN:80-8055-999-6

-

Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I. (1941-1944). V operácii Barbarossa.

Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I. (1941-1944). V operácii Barbarossa. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:PhDr. Pavel Mičianik, PhD.
Vydavateľstvo:Dali-BB, s.r.o.
Rok vydania:2007ISBN:978-80-89090-37-2

-

Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II. (1941-1944). Zaisťovacia divízia a železniční pionieri.

Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II. (1941-1944). Zaisťovacia divízia a železniční pionieri. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:PhDr. Pavel Mičianik, PhD.
Vydavateľstvo:DALI-BB, s.r.o.
Rok vydania:2008ISBN:978-80-89090-48-8

-

Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu III. (1941-1944). Rýchla divízia.

Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu III. (1941-1944). Rýchla divízia. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:PhDr. Pavel Mičianik, PhD.
Vydavateľstvo:DALI-BB, s.r.o.
Rok vydania:2009ISBN:978-80-89090-64-8

-

Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu IV. (1941-1944). 1.pešia divízia, Slovenský vojak.

Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu IV. (1941-1944). 1.pešia divízia, Slovenský vojak. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:PhDr. Pavel Mičianik, PhD.
Vydavateľstvo:DALI-BB, s.r.o.
Rok vydania:2012ISBN:978-80-81410-13-0

-

Social and cultural diversity III

Social and cultural diversity III (Štúdia)

Autor/Kolektív:Assoc. Prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD, Mgr. Daniel Luther, PhD
Vydavateľstvo:Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ústav etnológie SAV, Bratislava
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0008-3Stiahnuť publikáciu:

anotacia

Subkultúry v meste. Etnologické štúdie socioprofesijných skupín.

Subkultúry v meste. Etnologické štúdie socioprofesijných skupín. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2005ISBN:80-8083-153-X

-

Urbánna etnológia. Človek - profesia - rodina - mesto

Urbánna etnológia. Človek - profesia - rodina - mesto (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Katarína Koštialová
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela,  Banská Bystrica 2009
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-784-6Stiahnuť publikáciu:

anotacia

Ženy v občianskom a politickom živote na Slovensku. Women in Civic and Political Life in Slovakia.

Ženy v občianskom a politickom živote na Slovensku. Women in Civic and Political Life in Slovakia. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2005ISBN:80-8083-181-5

-

Ženy v slovenskom/európskom akademickom a výskumnom prostredí.

Ženy v slovenskom/európskom akademickom a výskumnom prostredí. (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0376-3

-