Maratón v aerobiku

Dňa 15.11. 2010 sme organizovali v spolupráci s ŠK UMB ŠPV, KTVŠ FF UMB, ŠK Ekonóm pri EF UMB MARATÓN V AEROBIKU za finančnej podpory SAUŠ KU DŇU ŠTUDENTOV

Zúčastnilo sa ho 123 študentov zo všetkých fakúlt UMB, aerobik sa uskutočnil na Strednej zdravotníckej škole od 18.00 do 21.00 hod.

PROGRAM:

  • 18:00 - 19:00 Simona Švachová BODY ART
  • 19:00 - 20:00 Zora Adamčáková ZUMBA - DANCE CLASS
  • 20:00 - 21:00 Dušana Rőhrbőck ZUMBA - BODY WORK

Maratón aerobiku mal veľmi dobrú úroveň, kde mohli všetky cvičenky ukázať svoju zdatnosť.
V závere boli rozdané ceny - kozmetické kazety a balíčky sladkostí.

Tešíme sa na budúci maratón v aerobiku!