"Rekordéri" UMB v počte výmykov 2019

Dňa 10.12.2019, KTVŠ FF UMB v spolupráci s Gymnastickým klubom ŠK UMB BB, usporiadali v gymnastickej telocvični KTVŠ FF UMB, súťaž „Rekordéri UMB" v počte výmykov na hrazde 2019.

1. miesto Franko A. 34 opakovaní

2. miesto Mydlo R.  23 opakovaní

3. miesto Uhrina P. 14 opakovaní

Dr. Kremnický - organizátor