Optimalizácia tréningového a súťažného zaťaženia v individuálnych športoch

Informácie o projekte

Optimalization of training and competition load in individual sports

Vyhlasovateľ:

MŠVVaŠ SR a SAV

Zadanie projektu:

VEGA

Číslo projektu:VEGA č. 1/0414/15
Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Pupiš Martin, PaedDr. PhD.
Spoluriešitelia:Sližik Miroslav, Mgr. PhDr. PhD. (Z), Rozim Robert, PaedDr. PhD., Rošková Miroslava, Mgr. PhD., Kremnický Juraj, Mgr. PhD., Pivovarniček Pavol, PaedDr. PhD., Tokárová Martina, PaedDr.
Zahraničný projekt:nie