Pohybová aktivita ako prevencia zdravia školskej populácie Slovenska

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0519/19
Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Bendíková Elena, doc. PaedDr., PhD.
Spoluriešitelia:2019: Jančoková Ľudmila, prof. PaedDr., CSc. (Z); Rozim Robert, PaedDr., PhD.; Marko Michal, Mgr. (D)

2020: Jančoková (Z), Rozim, Marko (D), Bíreš (D)
Zahraničný projekt:nie