Študentská vedecká aktivita 2017. Vedy o športe.

Informácie o publikácii

Študentská vedecká aktivita 2017. Vedy o športe.

Študentská vedecká aktivita 2017. Vedy o športe.

Autor/Kolektív:Miroslava Rošková (ed)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-557-1255-0
Počet strán:109

Fakultné kolo s medzinárodnou účasťou.