Témy bakalárskych a diplomových prác

 

Bakalárske a magisterské práce:

 

Aktuálne témy pre záverečné práce na roky 2019 - 2020:

 

 1. (BP) Britské impérium 17. - 19. storočie (výbrané témy).
 2. (BP) Rusko-kaukazské vojny v 19. storočí. 
 3. (BP) Abolicionizmus a zrúšenie otroctva v 19. storočí.
 4. (BP) Obdobie atentatov v Europe v rokoch 1850 - 1914.
 5. (BP) Otroctvo na Blízkom Východe (17. - 19. storočie).
 6. (BP) Zrúšenie nevoľníctva v Rusku (1861).
 7. (DP) Odsun ruských vojnových zajatcov z Československa v rokoch po I. svetovej vojne.
 8. (DP) Utečenecká vlna haličských Židov na Slovensko (do Rakúsko-Uhorska) v rokoch 1914-1915.
 9. (DP) Utečenci z Rakúska (po anšluse) v Československu (1938-1939).
 10. (DP) Migrácia Rusínov po II. svetovej vojne (opcia, vnútorná kolonizácia, osídľovanie pohraničia).

 

Všeobecne orientované témy (potreba predbežnej konzultácie)

 

Bakalárske práce:

 1. Ťaženie Napoleona I. do Ruska (1812); 
 2. Európská východná otázka a jej riešenie v 19. - začiatkom 20. storočia;
 3. Ruské revolúcie (1905; 1917);
 4. Britské impérium v 19. - začiatkom 20. storočia;
 5. Novodobý imperializmus svetových veľmoci na prelome 19. - 20. storočia;
 6. Čína a Japonsko v 19. - začiatkom 20. storočia;
 7. India v 19. - začiatkom 20. storočia;
 8. Írsko v 19. - 20. storočí;
 9. Britsko-francúzske súperenie v koloniálnej otázke (prelom 19./20. storočia);
 10. USA v 19. - začiatkom 20. storočia;
 11. Blízky Východ v 2. polovici 19. storočia (do roku 1914);
 12. Etnické čistky a genocída v Európe a vo svete (19. - 20. storočie);
 13. Balkánska kríza (1876 - 1878); 
 14. Rusko-japonská vojna (1904 - 1905);
 15. Občianska vojna v USA (1861 - 1865);
 16. Podkarpatská Rus (1918 - 1939);
 17. Jesenná politická kriza na Slovensku (1947);
 18. Postavenie Židov na Slovensku v povojnovom perióde (1945 - 1950);
 19. Politický proces s Rudolfom Slánským a spol. (1949 - 1952);
 20. Občianska vojna v Juhoslávii (1991 - 1995/2001).

 

Diplomové práce:

 1. Prechod frontu územím Slovenska v rokoch 1944 - 1945 a jeho dôsledky; 
 2. Odstúpenie Podkarpatskej Rusi Sovietskemu zväzu (1945);
 3. Odvlečenie československých občanov do ZSSR (1944-1945);
 4. Riešenie národnostnej otázky v Československu (1945-1948);
 5. Opcia a presídlenie československých občanov do Sovietskeho zväzu (1945-1947);
 6. Presídlenie československých občanov poľskej národnosti zo Slovenska do Poľska v rokoch 1948-1949;
 7. Činnosť Ukrajinskej národnej rady Prjaševščiny (Prešovska) v rokoch 1945-1952 a riešenie rusínskej (ukrajinskej) národnostnej otázky na Slovensku;
 8. Situácia na poľsko-slovenskom pohraničí v prvých rokoch po 2. svetovej vojne;
 9. Povojnová situácia v juhovýchodnom Poľsku a úteky obyvateľstva na severovýchodné Slovensko (1945-1946) [znalosť poľského jazyka];
 10. Československo-poľský spor o oblasť Spiša a Hornej Oravy a situácia slovenského obyvateľstva v regióne v rokoch 1945-1946;
 11. K problematike ukrajinských, ruských a poľských utečencov na Slovensku (1944) v dôsledku postupujúceho východného frontu na konci 2. svetovej vojny;
 12. Utečenecké vlny zo susedných krajín (Poľsko, ZSSR, Maďarsko) na Slovensko a riešenie ich otázky v rokoch 1944-1948;
 13. Sovietska repatriačná akcia v povojnovom Československu (so zameraním na Slovensko) v rokoch 1945-1948;
 14. Činnosť oddielov UPA (tzv. banderovcov) na území Slovenska v rokoch 1945-1948;
 15. Antisemitizmus na Slovensku a emigracia Židov z krajiny (1945 - 1949);
 16. Pôsobenie a činnosť ilegálnych hnutí a skupín na Slovensku (1945 - 1948);
 17. Pôsobenie partizánov v povojnovom Slovensku (1945 - 1948);
 18. Politicko-spoločenská situácia vo vybranom okrese východného (severného) Slovenska v rokoch 1945-1948.

Aktualizované: 15. 11. 2017                                                                  doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.