doc. Mgr. Miloš Taliga, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7314
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
3. poschodie č. 315

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie je možné realizovať osobne alebo cez MS-Teams, avšak až po dohode s vyučujúcim cez e-mail.

Kde ma nájdete

doc. Mgr. Miloš Taliga, PhD.
Katedra filozofie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 3. poschodie č. 315
Telefón: 048 446 7314
Email: Milos.Taliga@umb.sk

Profesijná charakteristika

Oblasti výskumu:

  • Epistemológia (úloha deduktívnych argumentov pri zmene / vývoji poznania; problém vzťahu zdôvodneného presvedčenia k jeho pravdivosti; problém racionality poznávania)
  • Metodológia a filozofia vedy (filozofia kritického racionalizmu; problém indukcie; problém pokroku vo vede; problém približovania sa k pravde)

Vyučované predmety:

            Epistemológia

            Seminár z epistemológie

            Metodológia vedy

            Seminár z filozofie a metodológie vedy