Témy záverečných prác

                                                 

                                                   Témy záverečných prác - bakalársky stupeň štúdia:

 Gettierov problém a pokusy o jeho riešenie

 Úloha deduktívnych argumentov v procese poznávania

 Analýza epistemologických koncepcií 20. a 21. storočia

 Skepticizmus a možnosť poznania

                                                   Témy záverečných prác - magisterský stupeň štúdia:

 Analýza metodologických koncepcií 20. a 21. storočia

 Problém nedourčenosti

 Problém indukcie

 Problém pokroku vo vede

 Filozofia kritického racionalizmu

                                                   Témy prác sú orientačné, ich spresnenie je nutné na osobnej konzultácii.