Cesta do hlubin študákovy duše

BB pobočka SJS Vás pozýva na prednášku

 

doc. PhDr. Ireny Vaňkovej, Ph.D.,

Ústav jazyka a komunikácie nepočujúcich Karlovej univerzity v Prahe,

 

                 Cesta do hlubin študákovy duše.                      

 České konceptualizace duše kdysi a dnes.

 

Prednáška sa uskutoční 6. 5. 2021 (štvrtok)

od 14.00 do 15.30 prostredníctvom MS Teams.

 

Odkaz na podujatie bude zverejnený na stránke KSJK (https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-a-komunikacie/slovenska-jazykovedna-spolocnost/), resp. môžete vopred kontaktovať L. Urbancovú – lujza.urbancova@umb.sk –  a pridá Vás k zúčastneným na prednáške.

 

                                                           Mgr. Lujza Urbancová, PhD., v. r.

     predsedníčka BB pobočky SJS

Anotácia:

Jak vypadá a jak se projevuje to, čemu česky říkáme duše? V kontextu tradičních jazykových a folklorních konceptualizací (DUŠE JE NÁDOBA/VNITŘNÍ PROSTOR; NÁPLŇ NÁDOBY; BYTOST SÍDLÍCÍ UVNITŘ ČLOVĚKA; PTÁK; ROSTLINA; DECH; PLAMEN aj.) si povšimneme některých méně konvenčních podob duše konstruovaných slovesnými umělci, ale hlavně ukážeme, jak si duši představují dnešní čeští vysokoškolští studenti, co pro ně znamená a zda je jim stále hodnotou. Obraz duše studujeme v perspektivě kognitivně-kulturní lingvistiky, resp. etnolingvistiky, v komplementaritě jazykových, textových a empirických dat.