Deň otvorených dverí 13. 11. 2019

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 13. novembra 2019.

Vo vestibule FF UMB sa budú v čase od 9.00 do 14.00 h nachádzať informačné miesta:

1.      uvítací pult

2.      pult študijného oddelenia (potvrdenia o návšteve podujatia, informácie o štúdiu),

3.      pult medzinárodnej spolupráce (SAIA, ESN),

4.      stretávacie miesto (pre študentstvo, ktoré bude odprevadené do priestorov katedier

         a do kabínkovej učebne).

 

Aula Beliana

9.30 – 10.15 – otvorenie (vedenie FF UMB) 

10.15 – otázky z publika