Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kandidáti na dekana FF UMB na obdobie rokov 2024 až 2028

Navrhnutí kandidáti na dekana na obdobie rokov 2024 až 2028, ktorí vyjadrili súhlas s kandidatúrou a podľa preskúmania volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana splnili všetky predpoklady a podmienky kandidatúry podľa Zásad voľby a odvolania dekana fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:

 

  1. prof. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
  2. doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.

 

Volebné zhromaždenie pre voľbu kandidátov na dekana FF UMB v Banskej Bystrici

na obdobie rokov 2024 až 2028

 

Miesto konania: Filozofická fakulta UMB Tajovského 40, Aula Beliana UMB

Dátum a čas konania: 26. februára 2024 od 10.00 h

Program:

  1. Otvorenie
  2. Predstavenie volebnej komisie a kandidátov na dekana
  3. Verejné vypočutie kandidátov na dekana pred akademickou obcou
  4. Voľba dekana/dekanky FF UMB na obdobie rokov 2024 až 2028
  5. Oznámenie výsledku voľby

Verejné vypočutie kandidátov na dekana pozostáva z dvoch častí. V prvej časti, ktorá je naplánovaná na 20 minút, predstavia kandidáti na dekana návrhy stratégie rozvoja FF UMB na obdobie rokov 2024 až 2028. V druhej časti bude diskusia o návrhoch stratégie.  

 

doc. PhDr. Andrea Klimková, PhD., v. r.

    predsedníčka AS FF UMB

 

doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD., v. r.

   predseda volebnej komisie