Oznam o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov