Pozvánka na online prednášku dr. Kingy Szabó-Tóth

Katedra európskych kultúrnych štúdií
Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Vás srdečne pozýva
na online prednášku:

Dr. Kinga Szabó-Tóth

University of Miskolc

 

Elements of the cultural identity of Miskolc

(First results of the study)

v pondelok 26. októbra 2020
o 9.05 hod.

 

miestnosť K 026 Filozofická fakulta UMB, Tajovského 51,
974 01 Banská Bystrica