Program 11. medzinárodnej komunikačnej konferencie