Uši k duši

Vážené kolegyne a kolegovia,

od tohto týždňa spúšťame nový dobrovoľnícky program vytvorený v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva, n. o. Dobrovoľníckym programom reagujeme nielen na potreby spoločnosti v tejto situácii a aktívne angažovanie sa fakulty v ich  riešení, ale aj na potrebu zmeny prístupov k rozvoju praktických zručností našich študentov a študentiek a ich angažovanosti. Pokračujeme tak v rozvoji stratégie service learning na našej univerzite. 

Dobrovoľnícky program sa volá Uši k duši a spočíva v pravidelom telefonickom kontakte dobrovoľníkov (primárne študentov a študentiek) s ľuďmi, ktorí sa pre sociálnu izoláciu cítia osamelo (seniori, ľudia s postihnutím, osamelí otcovia, matky a pod.). S výkonom dobrovoľníckych aktivít je spojená aj reflexia a pravidelná supervízia.  Informáciu o možnosti zapojiť sa do programu budeme šíriť medzi študentmi a študentkami. Budeme však radi, ak sa do programu zapojíte aj Vy, vyučujúci. Existuje viacero foriem:

  1. V prílohe posielam leták, ktorý je pre cieľovú skupinu  a chcela by som Vás požiadať o jeho distribúciu do Vašich sietí, prípadne vytlačenie a vylepenie v dome, v ktorom bývate.
  2. Motivácia študentov a študentiek z Vašej strany bude tiež užitočná. Na Katedre sociálnej práce sme túto formu dali ako povinnú pre študentov a študentky, ktorí absolvovali menej ako 50 percent hodín praxe.
  3. Môžete sa zapojiť aj ako tútori/tútorky. V tomto prípade budete mať na starosti skupinku cca 5 dobrovoľníkov, s ktorými budete v pravidelnom  v kontakte a poskytnete im pomoc a radu, ak by potrebovali. Bližšie Vám vysvetlíme na spoločnom on-line stretnutí, ako program bude fungovať. Ak máte záujem, prosím, len mi pošlite odpoveď na tento mail. Táto rola je vhodná aj pre doktorandov a doktorandky.

 

Teším sa na spoluprácu.

 

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI