Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Publikačná činnosť

Rekreačný skialpinizmus ako vhodný prostriedok zvyšovania úrovne výkonnosti mládeže.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In.: Acta Univerzitatis Matthiae Belii, Zborník vedeckovýskumných prác č. 11. Banská Bystrica: UMB, 2008, s.145 – 152. ISBN 978-80-8083-555-2

Uplatnenie hier na lezeckej stene v príprave mladých lezcov.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In.: Hry 2008, Zborník z medzinárodnej konferencie. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008, s. 145 – 148.ISBN 978-80-7043-671-4

Zmeny pohybovej výkonnosti prostredníctvom rekreačného skialpinizmu.

Autori: MANDZÁK, P
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Telovýchovný proces na školách. Banská Bystrica: PF UMB, KTV, 2007, 149 – 155. ISBN 978-80-8083-501-9

Efektivita plaveckého výcviku v hlbokej vode.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: PF UMB, 2007, 75s., ISBN 978-80-8083-397-8, EAN 9788080833978.

a jeho vplyv na telesnú zdatnosť a rozvoj vybraných pohybových schopností mládeže.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In.: Sport a kvalita života 2006, Zborník z konferencie. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. , ISBN 80-210-4145-5

Develpoment of the strength abilities of the youth with climbing on the artificial wall.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In.: Acta Univerzitatis Matthiae Belii, Physical education and Sport, Vol. 7. Banská Bystrica: PF UMB, 2006, s. 121 – 126. ISBN 80-8083-334-6

Súčasný stav podmienok a prostriedkov základných škôl pri organizácii základných plaveckých výcvikov

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In.: História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania 2 diel. Banská Bystrica: PF UMB, 2005, s. 364 – 368. ISBN. 80-8083-107-6

Uplatnenie hier a elementárnych plaveckých činností v hlbokej vode v základnom plaveckom výcviku na 1. stupni ZŠ.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In.: História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania 2 diel. Banská Bystrica: PF UMB, 2005, s. 368 – 370. ISBN. 80-8083-107-6

Efektivita prípravných hier vo vode v základnom plaveckom výcviku na školách

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Acta Univerzitatis Matthiae Belii, Zborník vedeckovýskumných prác č. 9. Banská Bystrica: UMB, 2005, s.180 – 185. ISBN 80-8083-161-0

Bezpečne na lyžiach.

Autori: ADAMČÁK, Š.- MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In.: Outdoor - Nové poznatky a zkušenosti z pobytu a sportů v přírode. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2004, ISBN 80-7315-086-7

Vplyv strečingu na úroveň dynamickej sily 11-12 ročných plavcov OŠG v Trenčíne.

Autori: MISÁROŠOVÁ, M – MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In.: Acta Univerzitatis Matthiae Belii, Zborník vedeckovýskumných prác č. 8. Banská Bystrica: UMB, 2004, s.166 – 174. ISBN 80-8083-019-3

Carvingové lyžovanie.

Autori: MANDZÁK , P
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In.: PAUGSCHOVÁ, B. a kol. 2004. Lyžovanie. Učebné texty pre študentov telesnej výchovy. Banská Bystrica: UMB, 2004, s. 140 – 152. ISBN 80-8055-880-9

Lezecká príprava detí mladšieho školského veku na umelej horolezeckej stene v Banskej Bystrici.

Autori: MANDZÁK, P. – ADAMČÁK, Š.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In.: Turistika a športy v prírode. (Súčasný stav a najnovšie trendy). Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia v L. Mikuláši, 2003, s. 77 – 82. ISBN 80-8040-221-3

Realizácia základných plaveckých výcvikov v súčasných podmienkach základných škôl

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In.: Súčasný stav a perspektívne tendencie v telovýchovnom procese a vo voľnom čase žiakov na základných školách, (zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou). Banská Bystrica: PF UMB, 2003, s. 56 – 59. ISBN 80-8055-850-7

Horský duatlon ako vhodný doplnok prípravy mladých triatlonistov v pred a post súťažnom období.

Autori: MISÁROŠOVÁ, M. - MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In.: Turistika a športy v prírode. (Súčasný stav a najnovšie trendy). Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia v L. Mikuláši, 2003, s. 31 – 35. ISBN 80-8040-221-3

Vplyv základného plaveckého výcviku v hlbokej vode na plaveckú vytrvalosť a úroveň technického zvládnutia plaveckého spôsobu prsia u žiakov mladšieho školského veku

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In.: Súčasný stav a perspektívne tendencie v telovýchovnom procese a vo voľnom čase žiakov na základných školách, (zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou). Banská Bystrica: PF UMB, 2003, s. 60 – 65. ISBN 80-8055-850-7

Telesná zdatnosť učiteliek ZŠ z aspektu ortostatickej skúšky.

Autori: HRČKA, J. – MICHAL, J. – MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Športové záujmy žiakov a učiteľov 1. stupňa základných škôl a ich somatiká afunkčná charakteristika. Grantová úloha MŠ SR VEGA č. 1/8060/01.Banská Bystrica: PF UMB B.B., 2003, s. 89 – 94. ISBN 80-8055-849-3

Výcvikový program základného plaveckého výcviku v podmienkach hlbokej vody pre žiakov 1. stupňa na základnej škole.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In.: Telesná výchova a šport v súčasnej spoločnosti. Trenčín: TU Alexandra Dubčeka, 2003, s. 86-91. ISBN 80-8075-003-3

Vyhodnotenie športovej prípravy 10 – 11 ročných detí v triatlone v RTC 2001 / 2002.

Autori: MISÁROŠOVÁ, M. - MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In.: 50. Výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Agroinštitút Nitra, 2002, s. 168-171. ISBN 80-7139-090-9

Vplyv plávania na rozvoj vytrvalostných schopností žiaka mladšieho školského veku.

Autori: MANDZÁK, P. – MISÁROŠOVÁ, M.
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: . In.: Acta Univerzitatis Matthiae Belii, Telesná výchova a šport, Vol. 4., No. 4. Banská Bystrica: PF UMB, 2002, s. 45 – 49. ISBN 80-8055-727-6

Úroveň plaveckej výkonnosti a spôsobilosti študentiek PF UMB v Banskej Bystrici.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In.: Acta Univerzitatis Matthiae Belii, Telesná výchova a šport, Vol. 3., No. 3. Banská Bystrica: PF UMB, 2001, s. 44 – 49. ISBN 80-8055-612-1

Stav a zmena úrovne bežeckej a plaveckej výkonnosti v jednoročnej príprave 10 – ročných triatlonistov.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In.: ATLETIKA 2001. Zborník z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Dukát s.r.o., 2001, s. 107 – 113. ISBN 80-967363-1-0

Analýza reakcie kardiovaskulárneho systému rekreačných skialpinistov na zaťaženie v teréne.

Autori: KOMPÁN, J. - MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In.: Súčasné trendy v turistike a športoch v prírode, zborník príspevkov z vedecko – metodického seminára. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia v L. Mikuláši, 2001, s. 4 – 12. ISBN 80-8040-177-2

Sledovanie a vyhodnotenie rastu výkonnosti plavca počas vývinu v rokoch 1989 - 1999.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 2000
Vydavateľstvo: In.: Acta Univerzitatis Matthiae Belii, Telesná výchova a šport, Vol. 2., No. 2. Banská Bystrica: PF UMB, 2000, s. 52 – 66. ISBN 80-8055-424-2

Úroveň plaveckej spôsobilosti študentov Tv v záchranárskych činnostiach na školách.

Autori: MANDZÁK, P.
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In.: Acta Univerzitatis Matthiae Belii, Vol. 1., No. 1. Banská Bystrica: PF UMB, 1999, s. 152 - 163. ISBN 80-8055-612-1

Kontaktný formulár

=