Práve pre Teba sme pripravili Dni otvorených dverí, odpovieme ti na všetky Tvoje otázky.

Čo sme pre Teba pripravili 14.02.2018 od 9.30

PROGRAM

09.30 – 10.00 : Privítanie návštevníkov na FF UMB
10.00 – 10.30 : diskusia na tému „Dobre sa tu študuje"
10,30 – 14.00: prehliadka priestorov fakulty a ukážky vyučovacích aktivít „Čo ťa čaká na fakulte"

(práca tlmočníka v tlmočníckej kabíne, prehliadka učební, návšteva katedier, diagnostické laboratórium KTVŠ, naše športoviská, internáty ...)