In-line korčuľovanie - externé

In-line korčuľovanie 1 bude prebiehať podľa rozvrhu (05.03. a 12.03.2021) online cez MS Teams.

 

Podmienky na absolvovanie predmetu:

V priebehu semestra študent preukáže teoretickú znalosť postupov pri vyučovaní základov in-line korčuľovania po teoretickej aj praktickej stránke. V závere semestra preukáže úroveň praktických zručnosti. Maximálny počet bodov získaný za priebežné a záverečné hodnotenie predstavuje 100 bodov.

a) priebežné hodnotenie:

Praktické zručnosti z in-line 100b (min. 65b)

b) záverečné hodnotenie:

Na základe priebežného hodnotenia.

Odporúčaná literatúra:

CHRIS, E. 1996 Abeceda in-line bruslení. Praha, IKAR 1996.

MICHAL, J.1998 Vybrané kapitoly zo sezónnych činností. PF UMB 1998 str.108 ISBN

80-85162-99-7

MICHAL, J.2000 Sezónne činnosti na 1. stupni základných škôl. Banská Bystrica: UMB PF,

2000, 72 s. ISBN 80-8055-461-7

MILLAR, C. 1998. In-line bruslení: pro začátečníky: pokročilé. Praha, Knižný klub 1998.

 

Užitočné linky:

https://www.youtube.com/watch?v=urelO_MHjCw

https://www.youtube.com/watch?v=mH2HTcUDEcw

https://www.youtube.com/watch?v=RNKEyitA8fU

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=osU84zUaL6s

 

Kontaktný formulár

=