Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. Zuzana Gašová, PhD.

Zaradenie:
Odborná asistentka

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultačné hodiny počas skúškového obdobia sú základe dohody aj v inom čase. Čas konzultácie si možno dohodnúť osobne alebo prostredníctvom mailu.

Kde ma nájdete

doc. Zuzana Gašová, PhD.
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica
Banská Bystrica

Email: Zuzana.Gasova@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

Doc. Zuzana Gašová, PhD. je absolventkou UMB v Banskej Bystrici v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, špecializácia nemecký jazyk a literatúra; biológia

 

Na Katedre germanistiky FHV UMB v Banskej Bystrici pracuje od roku 2001. Profesijne je orientovaná na jazykovedné predmety. Počas svojho pôsobenia na katedre viedla / vedie predmety: lexikológia nj, sémantika nj, štylistika nj, verbonominálne väzby v nj, lexikálne cvičenia nj, špeciálny jazykový seminár nj, textová lingvistika nj, frazeologizmy nj.

 

Svoju odbornú kvalifikáciu si rozšírila v rámci doktorandského štúdia, ktoré ukončila v roku 2009 na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (študijný odbor: jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia: germanistika, téma dizertačnej práce: Výskum sémanticko-kognitívnej roviny odborného jazyka na príklade textov z oblasti biológie).

 

Na doplnenie jej kvalifikačného rastu boli zamerané aj študijné pobyty absolvované v zahraničí:

  • 2003, Berlín: "Lehrer lernen mehr Deutsch." didakticky smerovaný kurz pre učiteľov nemeckého jazyka (2 týždne)
  • 2004-2005, Salzburg: študijný pobyt na univerzite Paris-Lodron-Universität, Salzburg (5 mesiacov)
  • 2006-2007, Mníchov: študijný pobyt na univerzite Ludwig-Maximilians-Universität, München (12 mesiacov)
  • 2008-2009, Mníchov: študijný pobyt na univerzite Ludwig-Maximilians-Universität, München (6 mesiacov)
  • 2009, Jena: "68. Internationaler Sommerkurs für Germanistik" na univerzite Friedrich-Schiller-Universität, Jena (3 týždne)
  • 2010, Jena: "69. Internationaler Sommerkurs für Germanistik" na univerzite Friedrich-Schiller-Universität, Jena (3 týždne)

Zuzana Gašová sa každoročne podieľa na organizovaní konferencie Odborná komunikácia v zjednotenej Európe, ktorej spoluorganizátorom je KGE. Okrem toho má oprávnenie na vykovávanie funkcie skúšajúceho v rámci skúšky Rakúsky jazykový diplom.

 

Riešené projekty

  • 2007-2009 Odborná komunikácia v zjednotenej Európe (VEGA)
  • 2010         Štylistické princípy tvorby vecných textov a vývojové tendencie pri ich tvorbe (s prioritným zameraním na administratívne texty Európskej únie) (VEGA)

Publikácie (výber)

      

      (2011) Die Analyse der semantisch-kognitiven Ebene der Fachsprache

 

(2011): Sématické a kognitívne aspekty skúmania didakticky zameraného odborného textu z oblasti biológie. [Semantische und kognitive Aspekte der Forschung didaktisch ausgerichteten Fachtextes aus dem Gebiet Biologie.] Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Banská Bystrica.

(2010): Text a jeho postavenie vo vyučovacom procese z hľadiska odbornej komunikácie. [Der Text und seine Stellung im Unterricht in Bezug auf Fachkommunikation.] In: Od textu  k  prekladu IV. Praha, Jednota tlmočníkov a prekladateľov.