Ako u mňa písať ZP

Študent sa prihlási na vypísanú tému, alebo sa na téme dohodne s vyučujúcim. Témy sa obvykle (môže sa to meniť) zverejňujú do konca februára, takže tému pokojne riešte so školiteľom/kou už v januári.

 

Ja vypisujem témy, ktoré sa väčšinou týkajú:

-       kritiky prekladu (románu, titulkov a pod.),

-       literárnej analýzy (alebo filmovej),

-       nástrojov CAT,

-       porovnania dvoch (viacerých) vydaní prekladu,

-       literárnej komparatistiky.

 

V akademickom roku, v ktorom študent píše prácu:

-       si študent so školiteľom dohodne úvodnú konzultáciu v septembri/októbri, na ktorú príde študent pripravený s osnovou práce, so zdrojmi, ktoré bude používať a s prehľadom metodiky a cieľov práce,

-       do konca januára odovzdáva školiteľovi tretinu napísanej práce,

-       finálnu prácu konzultuje študent so školiteľom najneskôr mesiac pred odovzdaním práce na študijnom oddelení.

 

Prosím študentov,

-       aby si sami naštudovali ako citovať, aký má mať práca rozsah a formát,

-       aby si sami usledovali termíny, kedy prácu odovzdávať,

-       aby sami kontaktovali školiteľa a nečakali, že sa im školiteľ bude ozývať prvý.

 

Zároveň prosím študentov, aby používali smernicu o záverečných prácach a sledovali stránky študijného oddelenia FF UMB, kde nájdu všetky potrebné dokumenty a termíny.

 

Plagiátorstvo sa v žiadnej miere netoleruje.

 

POVINNÉ ČÍTANIE PRED PÍSANÍM PRÁCE:

 https://drive.google.com/file/d/1A0V6VH2I1baXzp_xdBqvNnwY0ggpmAa_/view?fbclid=IwAR3INifWdwpnGyQIgwE_BxqUOtudL7Gq3q954ssA0gNOm5HmWBIa24NOxuY