Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. Ivan Jančovič, PhD.

Vedúci katedry

Telefónne číslo:
048 446 7332
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F332

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:40 - 11:20
Streda
-
Štvrtok
13:00 - 13:40
Piatok
-

Kde ma nájdete

doc. Ivan Jančovič, PhD.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: F332
Telefón: 048 446 7332
Email: ivan.jancovic@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

 

Špecializácia na disciplíny:

 

  • teória literatúry
  • antická literatúra
  • metodológia literárnej vedy

 

 

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia r. 1991 (odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii slovenský jazyk a literatúra – občianska náuka – dejepis) nastúpil na Katedru slovenského jazyka a literatúry dnešnej FHV UMB v Banskej Bystrici. Pôsobil na nej do r. 2011 ako odborný asistent, od uvedeného roku ako docent; od r. 1997 viedol oddelenie literatúry, v r. 2004 - 2008 bol vedúcim katedry.  Po rozčlenení KSJL sa v r. 2014 stal vedúcim Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB v Banskej Bystrici.  V rokoch 1998 − 1999 externe vyučoval na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja v Ružomberku (dnes Filozofická fakulta Katolíckej univerzity).  V r. 1999 obhájil pred spoločnou slovenskou odborovou komisiou v odbore 81-03-9 teória a dejiny slovenskej literatúry dizertačnú prácu Estetické a významové východiská tvorby Dominika Tatarku a získal akademický titul PhD. V r. 2011 sa habilitoval na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore 2. 1. 23 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr.

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa venuje slovenskej literatúre 20. storočia. Monograficky spracoval ranú tvorbu D. Tatarku (Tvorivé začiatky Dominika Tatarku, 1999).  Ako vedecký redaktor pripravil dva zborníky mladých filológov Univerzity Mateja Bela, redakčne a zostavovateľsky sa podieľal na príprave ďalších 4 vedeckých publikácií. Bol spoluriešiteľom 6 grantových projektov VEGA, v súčasnosti je zapojený do riešenia dvoch vedeckých projektov VEGA. Na domácom pracovisku vyučuje teóriu literatúry, antickú literatúru, metodológiu literárnej vedy.

 

Kontaktný formulár

=