Publikačná činnosť

Outdoorové aktivity, športy a špecifiká pobytu v prírode

Autori: Kompán, J. a kol.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: https://publikacie.umb.sk/vedy-o-sporte/outdoorove-aktivity-sporty-a-specifika-pobytu-v-prirode.html
Ucebne texty KST 2015prve strany.pdf

Inštruktor turistiky Učebné texty pre inštruktorov turistiky 1. Kvalifikačného stupňa

Autori: Kompán, J. et al.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: ISBN 978-80-971857-2-5 80 stran
gymnasion.pdf

Service learning

Autori: Kompán,J. Nemcová, L.- Rovňanová, L.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: ISSN 1214-603X

Service learning- Inovatívna stratégia učenia (sa) viac na www.servicelearning.umb.sk

Autori: Alžbeta Brozmanová Gregorová et al.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: ISBN 978-80-557-0829-4
Kopie - KOMPAN - PAUGSCHOVA skripta.pdf

Vedy o športe - vysokoškolské skriptá

Autori: Kompán, J. - Paugschová, B.- Valenčáková, V.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: ISBN 978-80-7414-274-1
Skialpinizmus-vysokohorska turistika.doc

Vysokohorská turistika

Autori: Kompán, J. -Skialpinizmus-kapitola v publikacii
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Vysokohorská turistika. Žilina: SVTS, 2007, s. 115-119 ISBN 80-969597-2-7
Rybarik-Kompan Usti nad Labem.doc

Uplatnenie absolventov štúdia telesnej výchovy a športu na pracovnom trhu

Autori: Rybárik, K.- Kompán, J.
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Kvalita života I., 2007 Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Laben, Ústav zdravotnických studií, s. 173
kompan-gorner-ucebnica1.pdf

Možnosti uplatnenia turistiky a pohybových aktivít v prírode v spôsobe života mladej populácie.

Autori: Kompán, J. -Gorner, K.
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: . FHV UMB, Banská Bystrica, 2007, 64 s. ISBN 80-8083-365-7
skripta-uvod.doc

Topografická a funkčná anatómia v obrazoch

Autori: Jankovska, Ž.-Kompán, J.- Juráková, M.
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Banská Bystrica, FHV UMB, 2007, 56 s. ISBN 978-80-8083-393-0
monografia-kompan1.doc

Vplyv cvičení v posilňovni na telesnú zdatnosť vysokoškolákov.-monografia

Autori: Kompán, J.
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Bratia Sabovci s.r.o, 2003, 92 s. ISBN 80-89029-73-6

Motivácia vysokoškolákov na využívanie posilňovne.

Autori: Kompán, J.
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Telesná výchova & Šport, 1999, roč. 9, č. 3 –4, s. 22- 26. ISSN1335 –2245

Kontaktný formulár

=