K demografickému vývoju na území Zvolenskej župy v rokoch 1787 - 1921

Informácie o publikácii