Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Informácie o udalosti

Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Dátum a čas začiatku:9. apr. 2019 - 9:00
Dátum a čas konca:9. apr. 2019 - 10:00
Kontaktná osoba:Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
E-mail:lujza.urbancova@umb.sk
WWW:www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-a-komunikacie/slovenska-jazykovedna-spolocnost/

Pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV

a Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banskej Bystrici

pozývajú kolegyne a kolegov, študentky a študentov fakulty a univerzity

na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 9. apríla 2019.