Stretnutie študentstva s členmi a členkami KSLLV a KSJK

Informácie o udalosti

Stretnutie študentstva s členmi a členkami KSLLV a KSJK

Dátum a čas začiatku:24. okt. 2019 - 13:50
Dátum a čas konca:24. okt. 2019 - 14:50
Miesto:F313
Mesto:Banská Bystrica

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
a
Katedra slovenského jazyka a komunikácie

POZÝVAJÚ

svojich študentov a študentky na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 24. októbra 2019 o 13.50 v miestnosti F 313.
Cieľom stretnutia je spoločná diskusia o štúdiu a jeho organizácii, čo by sa dalo zmeniť, zlepšiť a čo je dobré. Pripravte si svoje postrehy, názory a otázky a príďte sa zapojiť do dôležitej diskusie o smerovaní štúdia na Vašich katedrách, ako aj celej fakulte.