Basketbalový turnaj univerzitných tímov krajín EU 2017

V dňoch 8. 9. – 10. 9. 2017 zorganizovalo basketbalové družstvo žien BDŽ ŠK UMB, v priestoroch telocvične KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, 1. ročník medzinárodného turnaja v basketbale žien. Turnaj bol zorganizovaný pri príležitosti dvoch významných udalostí, 25. výročia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a 60. výročia KTVŠ FF UMB.

Pozvanie na turnaj prijali družstvá dvoch významných univerzít, družstvo TFSE Budapest z Univerzity telesnej výchovy v Budapešti a družstvo AZS Politechnika Korona Krakow z Technickej univerzity v Krakowe. Spolu s nimi súťažili aj družstvá MBK Stará Turá a  domáce basketbalové družstvo žien BDŽ ŠK UMB Banská Bystrica.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám držali palce. Zároveň aj tým, ktorí nás podporujú v  myšlienke rozvoja a prezentácie vysokoškolského športu na domácej aj zahraničnej pôde, predovšetkým vedeniu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, mestu Banská Bystrica, SAUŠ, ŠK UMB, KTVŠ FF UMB a našim sponzorom firme Autoservis A1, SOLBERG, PEAK.

 

Konečné poradie družstiev:

1. miesto: TFSE Budapest,

2. miesto: AZS Politechnika Korona Krakow,

3. miesto: BDŽ ŠK UMB Banská Bystrica

4. miesto: MBK Stará Turá

 

Zostava bronzového družstva BDŽ ŠK UMB:

 • Aurélia Pistikidis (študentka FF UMB)
 • Monika Muchová (študentka FF UMB)
 • Michaela Izáková (študentka FPV UMB)
 • Katarína Mrváňová (študentka FPV UMB)
 • Andrea Vyšňová (študentka EF UMB)
 • Timea Kohútová (študentka FF UMB)
 • Kristína Ondušková (študentka PF a FF UMB)
 • Barbora Bošnovičová (študentka PrF UMB)
 • Katarína Kubová (študentka SZU BB)
 • Lucia Syč-Kriváňová (absolventka KTVŠ FF UMB )
 • Martina Jobová (študentka GJGT BB)
 • Henrieta Kohútová (hráčka BDŽ ŠK UMB)
 • Andrea Izáková – trénerka (KTVŠ FF UMB)
 • Eva Antalecová – asistentka trénerky (ZŠ Gaštanova BB)

 

autorka príspevku: Dr. Andrea Izáková, trénerka

Prílohy ku stránke: