Názory a informovanosť žiakov základných škôl na Slovensku o hravých aktivitách spojených s globálnom polohovým systémom (geocaching)

Informácie o publikácii