Športová antropológia

Test zo Športovej antropológie bude v dňoch:

15.1. 9,00hod. v systéme moodle https://lms.umb.sk/course/view.php?id=4970

20.1. 9,00hod. v systéme moodle https://lms.umb.sk/course/view.php?id=4970

Bližšie informácie k testu dostanete mailom dva dni pred testom a celý popis bude v systéme moodle v predmete športová antropológia. Na test sa môžu prihlásiťl en študenti, ktorí odovzdali všetky seminárne práce z predmetu.

informačný list predmetu

https://lms.umb.sk/pluginfile.php/238765/course/section/204097/IL_PREDMETU_1479032203559.pdf

 

Seminárne práce

Seminárne práce
  • telesné rozmery
  • Proporčné indexy (BMI, Rohrerov index telesnej plnosti, PIGNET-VAERVAKOV index, WHR index, MANOUVIEROV index dĺžky trupu..)
  • Výpočet percenta tuku podľa  rôznych metodík výpočtu.
  • Určenie somatotypu
  • Telesné zloženie (výpočet povrchu tela podľa Duboisa, odhad telesného zloženia podľa Matiegku, tanita, BIA)
  • Predikcia telesnej výšky detí a určenie decimálneho veku

Kontaktný formulár

=