Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Publikačná činnosť

Najslávnejší filhelén : Básnik Byron zomrel ešte pred prvým bojom.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXXII, 2021, č. 5, s. 14 - 21.

Móric Beňovský ako kolonizátor na Madagaskare. In: TRNOVEC, Silvester (ed.): Afrika - neznámy kontinent.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Bratislava : HADART, 2021, s. 337 - 358. ISBN 978-80-99941-54-8

George Washington : otec zakladateľ a prvý prezident.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXXI, 2020, č. 10, s. 12 - 20.

Thomas Jefferson : osvietenský filozof v najvyššom úrade USA.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXXI, 2020, č. 11, s. 52 - 61

Tadeusz Kościuszko : skromný bojovník za slobodu USA a Poľska.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXXI, 2020, č. 8, s. 20 - 27.

"Vari tiež nie som človek?" : podoby anglického abolicionizmu.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXXI, 2020, č. 5, s. 58 - 65.

Cesta k Trinástemu dodatku : Otrokárstvo v USA a americký abolicionizmus.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXXI, 2020, č. 5, s. 20 - 23.

Za rovnosť skutočne rovnú : francúzsky abolicionizmus.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXXI, 2020, č. 5, s. xx - xx.
KMEŤ - KUNEC - Dolňozemské Slovensko v reflexii Slovákov v období dualizmu - obálka_page-0001.jpg

"Dolňozemské Slovensko" v reflexii Slovákov v období dualizmu.

Autori: Miroslav Kmeť - Patrik Kunec
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2020, 252 s. ISBN 978-83-8111-147-8

Cisár Jozef II. - osudom prenasledovaný reformátor.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXXI, 2020, č. 1, s. 11 - 19.

Leopold II. - reformátor v tieni staršieho brata.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXXI, 2020, č. 1, s. 46 - 53.

Prvý pár Francúzska : život na kráľovskom dvore vo Versailles.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXX, 2019, č. 7, s. 16 - 22.

Cesta na popravisko : kráľovská rodina vo víre revolúcie.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXX, 2019, č. 7, s. 31 - 35.

Tragický osud kráľa Karola I.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXX, 2019, č. 3, s. 64 - 70.

Proti Habsburgovcom : Stavovské povstania v Uhorsku v 17. storočí.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXIX, 2018, č. 9, s. 6 - 11.

Trpký osud Františka II. Rákociho v exile.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXIX, 2018, č. 9, s. 44 - 51.

Ilešháziovci z Eliášoviec : Rod chrabrých vojakov, zodpovedných úradníkov a štedrých mecenášov.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXIX, 2018, č. 6, s. 58 - 65.

Cestopisné záznamy belgického jezuitu F.-X. de Fellera o stredoslovenskej banskej oblasti.

Autori: Kunec, Patrik, Jasíková, Martina
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Acta historica neosoliensia, tomus XX, vol. 1. Banská Bystrica : Belianum, 2017, s. 66 - 89. ISSN 1336 9148

Na Východ západným smerom : Súperenie Portugalska a Španielska v objavovaní zámorského sveta.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXVIII, 2017, č. 2, s. 14 – 21.

Dva poludníky a jedna Zem : Rozdelenie zámorského sveta.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXVIII, 2017, č. 2, s. 22 – 25.

V službách Márie Terézie : Adam František Kollár - učenec z Terchovej.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXVIII, 2017, č. 5, s. 60 - 63.

Úpadok Poľsko-litovského kráľovstva : Posledné storočie existencie Rzeczpospolitej.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXVIII, 2017, č. 6, s. 72 - 75.

Uhorský dobrodruh Móric August Beňovský ako neúspešný bojovník za slobodu USA.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Romboid, roč. LII, 2017, č. 5 - 6, s. 113 - 121. ISSN 10231-6714

Konštitučné projekty ruských dekabristov ako obraz ich liberálneho politického myslenia (Návrh konštitúcie Nikitu M. Muravjova a Ruská pravda Pavla I. Pesteľa).

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: BOBOKOVÁ, Jarmila - BAKYTOVÁ, Jana (eds.): Na ceste k modernej ústave. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017, s. 141 - 166. ISBN 978-80-223-4413-5

Prehľadná biografia Márie Terézie – súkromný život a vláda.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: BÔBOVÁ, Mária – CHALUPEKOVÁ, Dana – SKUBACHOVÁ, Barbora (eds.): Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými dejinami : jej život a reformy v zrkadle knižničných fondov na Slovensku (štúdie historikov a výberová bibliografia). Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2017, s. 13 – 16. ISBN 978-80-89388-75-2

Banská Bystrica v čase vlády Márie Terézie.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: BÔBOVÁ, Mária – CHALUPEKOVÁ, Dana – SKUBACHOVÁ, Barbora (eds.): Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými dejinami : jej život a reformy v zrkadle knižničných fondov na Slovensku (štúdie historikov a výberová bibliografia). Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2017, s. 45 – 54. ISBN 978-80-89388-75-2

Memoáre stredoeurópskeho dobrodruha Mórica Beňovského (1746-1786) ako obraz života emigranta a spoločenskej mobility v 2. polovici 18. storočia.

Autori: Kunec, Patrik, Kubealaková, Martina
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: TETERYCZ-PUZIO, Agnieszka – KOŚCIELAK, Lech - ŁĄCZYŃSKA, Ewa (eds.): Via viatores quaerit : Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej. Słupsk : Akademia Pomorska, 2016, s. 363 - 378. ISBN 978-83-7467-260-3

Hrabia Maurycy August Beniowski (1746–1786) – Polak, Węgier, Słowak czy kosmopolita?

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Historia Slavorum Occidentis, 2016, č. 1 (10), s. 139 – 148. ISSN 2084-1213

Konzervatívna reformátorka : Úsilie Márie Terézie o modernizáciu monarchie.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Historická revue č. 2/2016, s. 20 - 25.

Mračná nad habsburským domom : Trpké začiatky vlády Márie Terézie.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Historická revue č. 2/2016, s. 6 - 11.

Milujúca manželka a prísna matka : Rodinný život Márie Terézie.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Historická revue č. 2/2016, s. 42 - 47.

Krymská vojna (1853 - 1856) : Prvý médiami sledovaný vojnový konflikt.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Historická revue č. 11/2016, s. 44 - 49.

Krymská vojna fotoaparátom Rogera Fentona.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Historická revue č. 11/2016, s. 50 - 53.

Jeden kráľ, jeden zákon a jedna viera : podoba absolutistickej vlády Ľudovíta XIV.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Historická revue, č. 4/2015, s. 6 - 14.

Oslnivý kráľ : ľudská tvár Ľudovíta XIV.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Historická revue, č. 4/2015, s. 15 - 19.

Tragický koniec Poľského kráľovstva : Tri delenia dávnej Rzeczpospolitej koncom 18. storočia.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Historická revue č. 9/2014, s. 6 - 12.

Tajné spolky, sprisahania, povstania : Poľsko po Viedenskom kongrese.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Historická revue č. 9/2014, s. 13 - 15.

Katastrofa v Lisabone : Veľké zemetrasenie a cunami v roku 1755.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Historická revue, č. 8/2014, s. 30 - 34.

Vek objavov : Zámorské plavby Európanov a nové obchodné cesty.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Historická revue, č. 4/2014, s. 20 - 26.

Protireformační pápeži : Nezmieriteľní bojovníci proti heretikom, Osmanom a suverénnym kráľom.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Historická revue, č. 12/2013, s. 38 - 43.

Peter Veľký - despotický vizionár na cárskom tróne.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Historická revue, č. 11/2013, s. 36 - 42.

Katarína Veľká a jej osvietenstvo na ruský spôsob.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Historická revue, č. 11/2013, s. 50 - 55.

Rukopisné a strojopisné záznamy o dejinách niektorých slovenských komunít v USA z rokov 1935 – 1936 vo fondoch Archívu Matice slovenskej.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensis, tomus XVI (2013). Banská Bystrica : Belianum – Katedra histórie FHV UMB, 2013, s. 285 – 296. ISSN 1336-9148

Životné jubileum PhDr. Marty Mácelovej, PhD.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia, tomus XV., 2012, vols. 1 - 2, s. 7 - 12. ISSN: 1336 9148

PhDr. Marta Mácelová, PhD. - personálna bibliografia.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia, tomus XV., 2012, vols. 1 - 2, s. 13 - 28. ISSN: 1336 9148

Uhorskí a poľskí účastníci americkej revolúcie (1775 - 1783).

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku/Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012. 260 s. ISBN: 978-83-7490-540-4

Psychohistória - slepá vetva modernej historiografie?

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: ŠUCH, Juraj (ed.): K otázkam metodológie vied (spoločenských a prírodných). Banská Bystrica : FHV UMB, 2011, s. 113-133. ISBN 978-80-557-0311-4

Móric Beňovský - cestovateľ z existenčnej nutnosti alebo podnikavý dobrodruh?

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 3/2010 - Cesty a návraty v dějinách. Opava : Slezská univerzita, 2010, s. 53-69. ISSN 1803-411X

Psychohistória - hľadanie psychologických aspektov v dejinách.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: KOŽIAK, R. - HALAJ, R. - VINCÚR, B. (eds.): Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis - Historické vedy, filozofia a etika. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010, s. 37-46. ISBN 978-80-557-0037-3

The Hungarian Participants of the American War of Independence.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Codrul Cosminului, New Series, nr. XVI/1 (26). Suceava : Universitatea "Stefan cel Mare", 2010, s. 41-57. ISSN 1224-032X

Dva konštitučné programy vodcov povstania dekabristov. Návrh konštitúcie Nikitu M. Muravjova a Ruská pravda Pavla I. Pesteľa.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Annales historici Presovienses 9. Prešov : UNIVERSUM, 2010. s. 104-123. ISSN 1336-7528
Kunec-Eger.pdf

Prví uhorskí emigranti usídlení vo Francúzsku: Ladislav Berčéni (1689–1778) a niektorí hornouhorskí príslušníci jeho husárskeho pluku.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: KISS, László - NAGY, Imrich (eds.): A közös történelem vitás kérdései - Sporné otázky spoločných dejín. Edícia: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series, tomus XXXVI. Eger : Eszterházy Károly Főiskola, 2009, s. 85-100. ISSN 1785-3117

Metternich na satirických grafických listoch a karikatúrach.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: BUDIL, Ivo - ŠEDIVÝ, Miroslav (eds.): Metternich a jeho doba. (Sborník příspěvků z konference uskutečněné v Plzni ve dnech 23. a 24. dubna 2009.) Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s. 108-124. ISBN 978-80-7043-860-2

1000 rokov : Významné udalosti svetových dejín.

Autori: Kolektív autorov [Kunec, Patrik - spoluautor doplňujúcich hesiel]
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Bratislava : IKAR, 2008. 320 s. ISBN: 978-80-551-1774-4

Účasť Mórica Beňovského v bojoch barskej konfederácie v rokoch 1768-1769: sumarizácia historických faktov.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 238 - Historie 15. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2008. s. 119-137. ISSN: 1213-8452

Životné osudy majora Jána Ladislava Polereckého po ukončení vojny za nezávislosť USA.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 232 - Historie 14. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007. s. 127-142. ISSN: 1213-8452

"Aurea libertas fulvo non venditur auro" - Prekvapujúca podobnosť dvoch suplík uhorských účastníkov americkej revolúcie.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Annales historici Presovienses 7. Prešov : UNIVERSUM, 2007. s. 27-37. ISSN: 1336-7528

Beňovského pobyty a aktivity v Amerike.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: BOSÁK, Ľubomír - KÝŠKA, Patrik (eds.): Móric Beňovský : legenda a skutočnosť. Zborník referátov z odbornej konferencie o Móricovi Beňovskom, ktorá sa uskutočnila vo Vrbovom 10. októbra 2006. Vrbové : Mestský úrad, 2007. s. 43-56. ISBN: 978-80-9698-066

Ján Ladislav Polerecký a jeho účasť v americkej revolúcii.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Annales historici Presovienses 6. Prešov : UNIVERSUM, 2006. s. 77-90. ISBN: 80-89046-40-1

Bojovník za slobodu alebo dobrodruh? Pobyt a aktivity Mórica Augusta Beňovského v Spojených štátoch amerických v roku 1782.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia, tomus 9. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2006. s. 38-47. ISSN: 1336-9148

Sporný pobyt Mórica Beňovského v Spojených štátoch amerických v rokoch 1779 - 1780.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Vojenská história, r. 9, 2005, č. 2, s. 92-101. ISSN: 1335-3314

Kontaktný formulár

=