Publikačná činnosť

Najslávnejší filhelén : Básnik Byron zomrel ešte pred prvým bojom.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXXII, 2021, č. 5, s. 14 - 21.

George Washington : otec zakladateľ a prvý prezident.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXXI, 2020, č. 10, s. 12 - 20.

Thomas Jefferson : osvietenský filozof v najvyššom úrade USA.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXXI, 2020, č. 11, s. 52 - 61

Tadeusz Kościuszko : skromný bojovník za slobodu USA a Poľska.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXXI, 2020, č. 8, s. 20 - 27.

"Vari tiež nie som človek?" : podoby anglického abolicionizmu.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXXI, 2020, č. 5, s. 58 - 65.

Cesta k Trinástemu dodatku : Otrokárstvo v USA a americký abolicionizmus.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXXI, 2020, č. 5, s. 20 - 23.

Za rovnosť skutočne rovnú : francúzsky abolicionizmus.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXXI, 2020, č. 5, s. xx - xx.
KMEŤ - KUNEC - Dolňozemské Slovensko v reflexii Slovákov v období dualizmu - obálka_page-0001.jpg

"Dolňozemské Slovensko" v reflexii Slovákov v období dualizmu.

Autori: Miroslav Kmeť - Patrik Kunec
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2020, 252 s. ISBN 978-83-8111-147-8

Cisár Jozef II. - osudom prenasledovaný reformátor.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXXI, 2020, č. 1, s. 11 - 19.

Leopold II. - reformátor v tieni staršieho brata.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXXI, 2020, č. 1, s. 46 - 53.

Prvý pár Francúzska : život na kráľovskom dvore vo Versailles.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXX, 2019, č. 7, s. 16 - 22.

Cesta na popravisko : kráľovská rodina vo víre revolúcie.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXX, 2019, č. 7, s. 31 - 35.

Tragický osud kráľa Karola I.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXX, 2019, č. 3, s. 64 - 70.

Proti Habsburgovcom : Stavovské povstania v Uhorsku v 17. storočí.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXIX, 2018, č. 9, s. 6 - 11.

Trpký osud Františka II. Rákociho v exile.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXIX, 2018, č. 9, s. 44 - 51.

Ilešháziovci z Eliášoviec : Rod chrabrých vojakov, zodpovedných úradníkov a štedrých mecenášov.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXIX, 2018, č. 6, s. 58 - 65.

Cestopisné záznamy belgického jezuitu F.-X. de Fellera o stredoslovenskej banskej oblasti.

Autori: Kunec, Patrik, Jasíková, Martina
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Acta historica neosoliensia, tomus XX, vol. 1. Banská Bystrica : Belianum, 2017, s. 66 - 89. ISSN 1336 9148

Na Východ západným smerom : Súperenie Portugalska a Španielska v objavovaní zámorského sveta.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXVIII, 2017, č. 2, s. 14 – 21.

Dva poludníky a jedna Zem : Rozdelenie zámorského sveta.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXVIII, 2017, č. 2, s. 22 – 25.

V službách Márie Terézie : Adam František Kollár - učenec z Terchovej.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXVIII, 2017, č. 5, s. 60 - 63.

Úpadok Poľsko-litovského kráľovstva : Posledné storočie existencie Rzeczpospolitej.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Historická revue, roč. XXVIII, 2017, č. 6, s. 72 - 75.

Uhorský dobrodruh Móric August Beňovský ako neúspešný bojovník za slobodu USA.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Romboid, roč. LII, 2017, č. 5 - 6, s. 113 - 121. ISSN 10231-6714

Konštitučné projekty ruských dekabristov ako obraz ich liberálneho politického myslenia (Návrh konštitúcie Nikitu M. Muravjova a Ruská pravda Pavla I. Pesteľa).

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: BOBOKOVÁ, Jarmila - BAKYTOVÁ, Jana (eds.): Na ceste k modernej ústave. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017, s. 141 - 166. ISBN 978-80-223-4413-5

Prehľadná biografia Márie Terézie – súkromný život a vláda.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: BÔBOVÁ, Mária – CHALUPEKOVÁ, Dana – SKUBACHOVÁ, Barbora (eds.): Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými dejinami : jej život a reformy v zrkadle knižničných fondov na Slovensku (štúdie historikov a výberová bibliografia). Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2017, s. 13 – 16. ISBN 978-80-89388-75-2

Banská Bystrica v čase vlády Márie Terézie.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: BÔBOVÁ, Mária – CHALUPEKOVÁ, Dana – SKUBACHOVÁ, Barbora (eds.): Mária Terézia, panovníčka spätá so slovenskými dejinami : jej život a reformy v zrkadle knižničných fondov na Slovensku (štúdie historikov a výberová bibliografia). Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2017, s. 45 – 54. ISBN 978-80-89388-75-2

Memoáre stredoeurópskeho dobrodruha Mórica Beňovského (1746-1786) ako obraz života emigranta a spoločenskej mobility v 2. polovici 18. storočia.

Autori: Kunec, Patrik, Kubealaková, Martina
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: TETERYCZ-PUZIO, Agnieszka – KOŚCIELAK, Lech - ŁĄCZYŃSKA, Ewa (eds.): Via viatores quaerit : Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej. Słupsk : Akademia Pomorska, 2016, s. 363 - 378. ISBN 978-83-7467-260-3

Hrabia Maurycy August Beniowski (1746–1786) – Polak, Węgier, Słowak czy kosmopolita?

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Historia Slavorum Occidentis, 2016, č. 1 (10), s. 139 – 148. ISSN 2084-1213

Konzervatívna reformátorka : Úsilie Márie Terézie o modernizáciu monarchie.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Historická revue č. 2/2016, s. 20 - 25.

Mračná nad habsburským domom : Trpké začiatky vlády Márie Terézie.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Historická revue č. 2/2016, s. 6 - 11.

Milujúca manželka a prísna matka : Rodinný život Márie Terézie.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Historická revue č. 2/2016, s. 42 - 47.

Krymská vojna (1853 - 1856) : Prvý médiami sledovaný vojnový konflikt.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Historická revue č. 11/2016, s. 44 - 49.

Krymská vojna fotoaparátom Rogera Fentona.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Historická revue č. 11/2016, s. 50 - 53.

Jeden kráľ, jeden zákon a jedna viera : podoba absolutistickej vlády Ľudovíta XIV.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Historická revue, č. 4/2015, s. 6 - 14.

Oslnivý kráľ : ľudská tvár Ľudovíta XIV.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Historická revue, č. 4/2015, s. 15 - 19.

Tragický koniec Poľského kráľovstva : Tri delenia dávnej Rzeczpospolitej koncom 18. storočia.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Historická revue č. 9/2014, s. 6 - 12.

Tajné spolky, sprisahania, povstania : Poľsko po Viedenskom kongrese.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Historická revue č. 9/2014, s. 13 - 15.

Katastrofa v Lisabone : Veľké zemetrasenie a cunami v roku 1755.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Historická revue, č. 8/2014, s. 30 - 34.

Vek objavov : Zámorské plavby Európanov a nové obchodné cesty.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Historická revue, č. 4/2014, s. 20 - 26.

Protireformační pápeži : Nezmieriteľní bojovníci proti heretikom, Osmanom a suverénnym kráľom.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Historická revue, č. 12/2013, s. 38 - 43.

Peter Veľký - despotický vizionár na cárskom tróne.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Historická revue, č. 11/2013, s. 36 - 42.

Katarína Veľká a jej osvietenstvo na ruský spôsob.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Historická revue, č. 11/2013, s. 50 - 55.

Rukopisné a strojopisné záznamy o dejinách niektorých slovenských komunít v USA z rokov 1935 – 1936 vo fondoch Archívu Matice slovenskej.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensis, tomus XVI (2013). Banská Bystrica : Belianum – Katedra histórie FHV UMB, 2013, s. 285 – 296. ISSN 1336-9148

Životné jubileum PhDr. Marty Mácelovej, PhD.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia, tomus XV., 2012, vols. 1 - 2, s. 7 - 12. ISSN: 1336 9148

PhDr. Marta Mácelová, PhD. - personálna bibliografia.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia, tomus XV., 2012, vols. 1 - 2, s. 13 - 28. ISSN: 1336 9148

Uhorskí a poľskí účastníci americkej revolúcie (1775 - 1783).

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku/Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012. 260 s. ISBN: 978-83-7490-540-4

Psychohistória - slepá vetva modernej historiografie?

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: ŠUCH, Juraj (ed.): K otázkam metodológie vied (spoločenských a prírodných). Banská Bystrica : FHV UMB, 2011, s. 113-133. ISBN 978-80-557-0311-4

Móric Beňovský - cestovateľ z existenčnej nutnosti alebo podnikavý dobrodruh?

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 3/2010 - Cesty a návraty v dějinách. Opava : Slezská univerzita, 2010, s. 53-69. ISSN 1803-411X

Psychohistória - hľadanie psychologických aspektov v dejinách.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: KOŽIAK, R. - HALAJ, R. - VINCÚR, B. (eds.): Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis - Historické vedy, filozofia a etika. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010, s. 37-46. ISBN 978-80-557-0037-3

The Hungarian Participants of the American War of Independence.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Codrul Cosminului, New Series, nr. XVI/1 (26). Suceava : Universitatea "Stefan cel Mare", 2010, s. 41-57. ISSN 1224-032X

Dva konštitučné programy vodcov povstania dekabristov. Návrh konštitúcie Nikitu M. Muravjova a Ruská pravda Pavla I. Pesteľa.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Annales historici Presovienses 9. Prešov : UNIVERSUM, 2010. s. 104-123. ISSN 1336-7528
Kunec-Eger.pdf

Prví uhorskí emigranti usídlení vo Francúzsku: Ladislav Berčéni (1689–1778) a niektorí hornouhorskí príslušníci jeho husárskeho pluku.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: KISS, László - NAGY, Imrich (eds.): A közös történelem vitás kérdései - Sporné otázky spoločných dejín. Edícia: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series, tomus XXXVI. Eger : Eszterházy Károly Főiskola, 2009, s. 85-100. ISSN 1785-3117

Metternich na satirických grafických listoch a karikatúrach.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: BUDIL, Ivo - ŠEDIVÝ, Miroslav (eds.): Metternich a jeho doba. (Sborník příspěvků z konference uskutečněné v Plzni ve dnech 23. a 24. dubna 2009.) Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s. 108-124. ISBN 978-80-7043-860-2

1000 rokov : Významné udalosti svetových dejín.

Autori: Kolektív autorov [Kunec, Patrik - spoluautor doplňujúcich hesiel]
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Bratislava : IKAR, 2008. 320 s. ISBN: 978-80-551-1774-4

Účasť Mórica Beňovského v bojoch barskej konfederácie v rokoch 1768-1769: sumarizácia historických faktov.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 238 - Historie 15. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2008. s. 119-137. ISSN: 1213-8452

Životné osudy majora Jána Ladislava Polereckého po ukončení vojny za nezávislosť USA.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 232 - Historie 14. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007. s. 127-142. ISSN: 1213-8452

"Aurea libertas fulvo non venditur auro" - Prekvapujúca podobnosť dvoch suplík uhorských účastníkov americkej revolúcie.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Annales historici Presovienses 7. Prešov : UNIVERSUM, 2007. s. 27-37. ISSN: 1336-7528

Beňovského pobyty a aktivity v Amerike.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: BOSÁK, Ľubomír - KÝŠKA, Patrik (eds.): Móric Beňovský : legenda a skutočnosť. Zborník referátov z odbornej konferencie o Móricovi Beňovskom, ktorá sa uskutočnila vo Vrbovom 10. októbra 2006. Vrbové : Mestský úrad, 2007. s. 43-56. ISBN: 978-80-9698-066

Ján Ladislav Polerecký a jeho účasť v americkej revolúcii.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Annales historici Presovienses 6. Prešov : UNIVERSUM, 2006. s. 77-90. ISBN: 80-89046-40-1

Bojovník za slobodu alebo dobrodruh? Pobyt a aktivity Mórica Augusta Beňovského v Spojených štátoch amerických v roku 1782.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia, tomus 9. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2006. s. 38-47. ISSN: 1336-9148

Sporný pobyt Mórica Beňovského v Spojených štátoch amerických v rokoch 1779 - 1780.

Autori: Kunec, Patrik
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Vojenská história, r. 9, 2005, č. 2, s. 92-101. ISSN: 1335-3314

Kontaktný formulár

=