Publikačná činnosť

Nevítaný hosť. Milan Hodža v dokumentoch americkej vlády v rokoch 1941 – 1944

Autori: Ličko, Roman
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2010. 161 s. ISBN 978-80-557-0056-4.

Pod dohľadom spravodajských služieb. Americká vláda a slovenská otázka v USA v rokoch 1939 – 1945

Autori: Ličko, Roman
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008. 161 s. ISBN 978-80-8083-644-3

Kontaktný formulár

=